X

כל מה שחשוב לדעת על הערכות שווי (סקרים)

מהן הערכות שווי, מתי יש בהן צורך, והאם הן באמת חשובות כל כך? רמז: כן!

 

לעריכת סקרים בתחום העסקי (סקרי סיכונים/הערכות שווי) הייתה חשיבות רבה מאז ומתמיד, אבל בעידן חוסר הוודאות שבו אנחנו חיים מקבל מקצוע זה חשיבות רבה פי כמה, ולא בכדי הוא הפך בשנים האחרונות לאחד התחומים המבוקשים ביותר במגזר העסקי בכל רחבי העולם.

 

מהי עריכת סקרים?

עריכת סקרים לצורכי הערכות שווי ו/או הערכת סיכונים הוא מקצוע בפני עצמו, שאמנם מוכר ומקושר יותר עם תחום הביטוח, אך שייך בעצם לעולם השמאות הרחב והמעמיק יותר. שכן, מעבר לצורך בהערכת שווי/סיכונים לצורכי ביטוח, נדרשים הסקרים גם במקרים רבים אחרים.

 

למעשה, נהוג לחלק את עריכת הסקרים לשלושה סוגים עיקריים, שלכל אחד מהם יש חשיבות נפרדת שדורשת הסתכלות שונה על הצרכים והבנה שונה ורחבה יותר של תחומים "נושקים" נוספים (ביטוח, עריכת דין וכדומה):

  • סקרים לצורך התאמה של פוליסת הביטוח לשווי הביטוחי אמיתי של העסק;
  • סקרים לצורך הערכות שווי טרם הנפקה, לפני מיזוג או פירוק של החברה, לצורך שיעבוד (בלקיחת הלוואה למשל), וכן לצורכי כינוס נכסים (במסגרת הליך של פשיטת רגל לדוגמה);
  • סקרים לצורך הערכת סיכונים, למשל לפני עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות לפרויקט חדש או לבית עסק.

 

מכיוון שכל אחד מסוגי הסקרים הוא תחום רחב בעל חשיבות רבה, הכנו עבורכם סדרה של מאמרים מקצועיים שכל אחד מהם עוסק בסוג אחר של הערכת שווי וסוקר בצורה רחבה ועניינית את מהותה, חשיבותה והשלכותיה.

 

מאמרים קשורים:

הערכות שווי (סקרים) לצרכי פעולות עסקיות משמעותיות

הערכות שווי (סקרים) לצרכי הערכת סיכונים

""
( )

כל מה שחשוב לדעת על הערכות שווי (סקרים)

מהן הערכות שווי, מתי יש בהן צורך, והאם הן באמת חשובות כל כך? רמז: כן!

 

לעריכת סקרים בתחום העסקי (סקרי סיכונים/הערכות שווי) הייתה חשיבות רבה מאז ומתמיד, אבל בעידן חוסר הוודאות שבו אנחנו חיים מקבל מקצוע זה חשיבות רבה פי כמה, ולא בכדי הוא הפך בשנים האחרונות לאחד התחומים המבוקשים ביותר במגזר העסקי בכל רחבי העולם.

 

מהי עריכת סקרים?

עריכת סקרים לצורכי הערכות שווי ו/או הערכת סיכונים הוא מקצוע בפני עצמו, שאמנם מוכר ומקושר יותר עם תחום הביטוח, אך שייך בעצם לעולם השמאות הרחב והמעמיק יותר. שכן, מעבר לצורך בהערכת שווי/סיכונים לצורכי ביטוח, נדרשים הסקרים גם במקרים רבים אחרים.

 

למעשה, נהוג לחלק את עריכת הסקרים לשלושה סוגים עיקריים, שלכל אחד מהם יש חשיבות נפרדת שדורשת הסתכלות שונה על הצרכים והבנה שונה ורחבה יותר של תחומים "נושקים" נוספים (ביטוח, עריכת דין וכדומה):

  • סקרים לצורך התאמה של פוליסת הביטוח לשווי הביטוחי אמיתי של העסק;
  • סקרים לצורך הערכות שווי טרם הנפקה, לפני מיזוג או פירוק של החברה, לצורך שיעבוד (בלקיחת הלוואה למשל), וכן לצורכי כינוס נכסים (במסגרת הליך של פשיטת רגל לדוגמה);
  • סקרים לצורך הערכת סיכונים, למשל לפני עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות לפרויקט חדש או לבית עסק.

 

מכיוון שכל אחד מסוגי הסקרים הוא תחום רחב בעל חשיבות רבה, הכנו עבורכם סדרה של מאמרים מקצועיים שכל אחד מהם עוסק בסוג אחר של הערכת שווי וסוקר בצורה רחבה ועניינית את מהותה, חשיבותה והשלכותיה.

 

מאמרים קשורים:

הערכות שווי (סקרים) לצרכי פעולות עסקיות משמעותיות

הערכות שווי (סקרים) לצרכי הערכת סיכונים

דילוג לתוכן