X

שמאות ימית / שמאות אווירית

Zagul מבצעת הערכות נזקים בתחום הימי והאווירי כאשר עיקר עיסוקנו הינו בנזקי מטענים וסחורה, החל מבירור ואפיון היקף הנזק או האובדן, בדיקת מערך הפוליסות של הצדדים המעורבים, שליחת "מכתבי מחאה" וכלה בבדיקת היחסים החוזיים בין הצדדים.

 

בתחום הימי חברתנו פועלת ע"פ מתכונת הביטוח הימי הסטנדרטית "Marine Insurance Practice" כמקובל בעולם השמאות הבינלאומי.
צוות השמאים בחברתנו מונה שמאים מומחים בתחום השמאות הימית אשר מטפלים בכלל ההיבטים הנדרשים בתחום.

 

אנו נוביל את הטיפול בשלבים השונים: שלב התכנון והמנע, שלב תיעוד האריזה, שלבי המסע השונים ועד פריקה ביעד.
Zagul מלווה אתכם לאורך התהליך כולו מתוך ידע מעמיק, ניסיון ונחישות למציאת הפתרון המדויק עבורכם.

שמאות ימית / שמאות אווירית

Zagul מבצעת הערכות נזקים בתחום הימי והאווירי כאשר עיקר עיסוקנו הינו בנזקי מטענים וסחורה, החל מבירור ואפיון היקף הנזק או האובדן, בדיקת מערך הפוליסות של הצדדים המעורבים, שליחת "מכתבי מחאה" וכלה בבדיקת היחסים החוזיים בין הצדדים.

 

בתחום הימי חברתנו פועלת ע"פ מתכונת הביטוח הימי הסטנדרטית "Marine Insurance Practice" כמקובל בעולם השמאות הבינלאומי.
צוות השמאים בחברתנו מונה שמאים מומחים בתחום השמאות הימית אשר מטפלים בכלל ההיבטים הנדרשים בתחום.

 

אנו נוביל את הטיפול בשלבים השונים: שלב התכנון והמנע, שלב תיעוד האריזה, שלבי המסע השונים ועד פריקה ביעד.
Zagul מלווה אתכם לאורך התהליך כולו מתוך ידע מעמיק, ניסיון ונחישות למציאת הפתרון המדויק עבורכם.

"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
( Aristotle )
דילוג לתוכן