X

שמאות אומנות, דברי ערך ויהלומים

Zagul מבצעת הערכות נזקים של חפצי אומנות, דברי ערך ויהלומים. נזקים אלו אינם דומים לנזקים קלאסיים ובד"כ מערבים היבטים נוספים כגון הונאות, גניבות  או מעילות.

 

חברתנו מבצעת הערכות תכשיטים, חפצי אומנות, יצירות אומנות ודברי ערך כגון אוספים, ריהוט עתיק וכד‘ ומלווה אתכם משלב איסוף הנתונים הטכניים המוקפד, תוך שיוך הפריטים והתאמתם לקטגוריה ו/או לאומן המקורי.

 

תחום הערכת דברי ערך, מחייב התמחות ייעודית.
אנשי הצוות בחברתנו, הכוללים עורכי דין, חוקרים פרטיים, גמולוגים ועוד, הינם בעלי ההכשרה המקצועית הנדרשת לטיפול בתחום עדין ומורכב זה, במקצועיות והקפדה חסרת פשרות.

שמאות אומנות, דברי ערך ויהלומים

Zagul מבצעת הערכות נזקים של חפצי אומנות, דברי ערך ויהלומים. נזקים אלו אינם דומים לנזקים קלאסיים ובד"כ מערבים היבטים נוספים כגון הונאות, גניבות  או מעילות.

 

חברתנו מבצעת הערכות תכשיטים, חפצי אומנות, יצירות אומנות ודברי ערך כגון אוספים, ריהוט עתיק וכד‘ ומלווה אתכם משלב איסוף הנתונים הטכניים המוקפד, תוך שיוך הפריטים והתאמתם לקטגוריה ו/או לאומן המקורי.

 

תחום הערכת דברי ערך, מחייב התמחות ייעודית.
אנשי הצוות בחברתנו, הכוללים עורכי דין, חוקרים פרטיים, גמולוגים ועוד, הינם בעלי ההכשרה המקצועית הנדרשת לטיפול בתחום עדין ומורכב זה, במקצועיות והקפדה חסרת פשרות.

"Excellence isn't a one-week or one-year ideal. It's a constant."
( Michael Jordan )
דילוג לתוכן