X

שמאות רכוש (אלמנטרי)

Zagul מבצעת הערכות עלויות שיקום נזקים לכלל ביטוחי הרכוש, החל מנזקים לפרויקטים קבלניים, תעשיה, עסקים, סחורות, מערכות אלקטרומכניות, הערכות לנזקים כלכליים ועד לרכוש הפרט.
תחום הערכת עלויות שיקום נזקים מחייב הבנה מיידית של אירוע הנזק ותגובה מהירה של צוות השמאים.

 

לחברתנו ניסיון רב בהערכה וטיפול במגוון רחב של נזקים מכל סוג. נזקי אש, נזקי טבע, סחורה בהעברה, נזקים לפרויקטים קבלניים ונזקי כשל מכני במתקני תעשייה.
בכל תחום או ענף תעשייתי, אנו כחברה מחויבים לתת ללקוחותינו מענה מדויק ומהיר, מחויבים ללמוד את הסיטואציה לעומקה ולהגיע לפתרון מתוך הבנת המקרה הספציפי על כל מורכבויותיו.

 

אנחנו נלווה אתכם לאורך התהליך כולו בהבנה ונחישות להגיע לפתרון האופטימלי עבורכם.

שמאות רכוש (אלמנטרי)

Zagul מבצעת הערכות עלויות שיקום נזקים לכלל ביטוחי הרכוש, החל מנזקים לפרויקטים קבלניים, תעשיה, עסקים, סחורות, מערכות אלקטרומכניות, הערכות לנזקים כלכליים ועד לרכוש הפרט.
תחום הערכת עלויות שיקום נזקים מחייב הבנה מיידית של אירוע הנזק ותגובה מהירה של צוות השמאים.

 

לחברתנו ניסיון רב בהערכה וטיפול במגוון רחב של נזקים מכל סוג. נזקי אש, נזקי טבע, סחורה בהעברה, נזקים לפרויקטים קבלניים ונזקי כשל מכני במתקני תעשייה.
בכל תחום או ענף תעשייתי, אנו כחברה מחויבים לתת ללקוחותינו מענה מדויק ומהיר, מחויבים ללמוד את הסיטואציה לעומקה ולהגיע לפתרון מתוך הבנת המקרה הספציפי על כל מורכבויותיו.

 

אנחנו נלווה אתכם לאורך התהליך כולו בהבנה ונחישות להגיע לפתרון האופטימלי עבורכם.

"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
( Aristotle )
דילוג לתוכן