X

שמאות זיהום סביבתי

Zagul מבצעת הערכות נזקי זיהום סביבתי. זיהומים מסוג זה גורמים לנזקים משמעותיים ביותר למשאבי הטבע ועלולים לפגוע גם בבריאות הציבור ובעלי החיים אף ולגרום לתחלואה בשל התפתחות זיהומים שונים במקווי מים, מי תהום ובאוויר.

 

לנזקי הסביבה מספר סיבות עיקריות: קידוחים תת ימיים, זרימת משקעים רעילים על פני הקרקע, זיהום אוויר מפליטת חלקיקים בניגוד לתקנות, זיהום מי תהום ועוד.

 

תחום שמאות נזקי הזיהום הסביבתי, הולך ומתפתח בישראל. לחברתנו יתרון בולט בתחום בשל היותנו נציגיה הבלעדיים של פירמת השמאים הבינלאומית ADVANTA המעמידה לרשותנו "פול" מומחים מנוסה נגיש ושותף לנו לטיפול באירועים מיוחדים מסוג זה.

שמאות זיהום סביבתי

Zagul מבצעת הערכות נזקי זיהום סביבתי. זיהומים מסוג זה גורמים לנזקים משמעותיים ביותר למשאבי הטבע ועלולים לפגוע גם בבריאות הציבור ובעלי החיים אף ולגרום לתחלואה בשל התפתחות זיהומים שונים במקווי מים, מי תהום ובאוויר.

 

לנזקי הסביבה מספר סיבות עיקריות: קידוחים תת ימיים, זרימת משקעים רעילים על פני הקרקע, זיהום אוויר מפליטת חלקיקים בניגוד לתקנות, זיהום מי תהום ועוד.

 

תחום שמאות נזקי הזיהום הסביבתי, הולך ומתפתח בישראל. לחברתנו יתרון בולט בתחום בשל היותנו נציגיה הבלעדיים של פירמת השמאים הבינלאומית ADVANTA המעמידה לרשותנו "פול" מומחים מנוסה נגיש ושותף לנו לטיפול באירועים מיוחדים מסוג זה.

"Excellence isn't a one-week or one-year ideal. It's a constant."
( Michael Jordan )
דילוג לתוכן