X

מגזין פוליסה 5.1.2023

מן העיתונות, מגזין פוליסה 5.1.2023:
הסוגיות הביטוחיות באירוע ההצפה בתל אביב: ההערכה היא כי חברת החשמל והקבלן המבצע יישאו בנטל הביטוחי.

מספר סוגיות ביטוחיות עולות בעקבות המקרה בו קו מים ראשי נפגע ביום רביעי בתל אביב וגרם להצפה גדולה. הנזק נגרם על ידי קבלן שהוזמן מטעם חברת החשמל. לפי הערכות של בכירים בענף, מנורה מבטחים היא המבטחת של חברת החשמל.

לפי הערכות של חברת השמאות ZAGUL, נטל האחריות הביטוחית ייפול על כתפי מספר חברות ביטוח, בהן המבטחות של הקבלן מזמין העבודה ושל הקבלן המזיק.

ביום רביעי בבוקר קבלן העבודה פגע בקו מים ראשי במסגרת עבודות שביצע באזור הרחובות משה דיין ודרך השלום. כתוצאה מהפגיעה, הוצפו הרחובות השכנים בכמויות אדירות של מים וכן הוצפו תשתיות עירוניות, פרויקטים קבלניים ובתים פרטיים שבאזור.

לדברי תום זגול, מנכ"ל חברת השמאות ZAGUL, המטפלים בנזק מטעם אחד הצדדים: "על פניו נשמע שמדובר באירוע ביטוחי לא מורכב. אולם, הוא מעלה מספר שאלות חשובות הרלוונטיות לקביעת הכיסוי הביטוחי ככל שקיים, ועניינן – מהן חובות קבלן טרם חפירה באזור רווי תשתיות? האם לא נכון שנציגים מטעם 'בעלי התשתיות' יהיו נוכחים טרם החפירה? האם על הקבלן לזמנם? האם בוצעה התאמת תוכנית תשתיות היסטורית לבדיקה פיסית בשטח לטובת וידוא כי אין סכנה? האם התקבל אישור בפועל ובכתב לעבודות הקבלן (אם התבקש?) האם התקבלו או נדרשו תנאים מיוחדים לחפירה (היתר בתנאים?) ועוד שאלות ביטוחיות שיעלו בימים הקרובים לבדיקת אחריות הקבלן המזיק, לכאורה, לאירוע ולכיסוי הביטוחי בו מחזיק".

מחברת החשמל נמסר לפוליסה כי הפגיעה בוצעה על ידי קבלן פרטי שמועסק על ידה.

 

 

"“We have worked with Adam for many years and we share a vision to deliver a comprehensive service to our clients in what is becoming an ever more complex claims environment. Our partnership will enhance our ability to meet those needs.”"
( )

מגזין פוליסה 5.1.2023

מן העיתונות, מגזין פוליסה 5.1.2023:
הסוגיות הביטוחיות באירוע ההצפה בתל אביב: ההערכה היא כי חברת החשמל והקבלן המבצע יישאו בנטל הביטוחי.

מספר סוגיות ביטוחיות עולות בעקבות המקרה בו קו מים ראשי נפגע ביום רביעי בתל אביב וגרם להצפה גדולה. הנזק נגרם על ידי קבלן שהוזמן מטעם חברת החשמל. לפי הערכות של בכירים בענף, מנורה מבטחים היא המבטחת של חברת החשמל.

לפי הערכות של חברת השמאות ZAGUL, נטל האחריות הביטוחית ייפול על כתפי מספר חברות ביטוח, בהן המבטחות של הקבלן מזמין העבודה ושל הקבלן המזיק.

ביום רביעי בבוקר קבלן העבודה פגע בקו מים ראשי במסגרת עבודות שביצע באזור הרחובות משה דיין ודרך השלום. כתוצאה מהפגיעה, הוצפו הרחובות השכנים בכמויות אדירות של מים וכן הוצפו תשתיות עירוניות, פרויקטים קבלניים ובתים פרטיים שבאזור.

לדברי תום זגול, מנכ"ל חברת השמאות ZAGUL, המטפלים בנזק מטעם אחד הצדדים: "על פניו נשמע שמדובר באירוע ביטוחי לא מורכב. אולם, הוא מעלה מספר שאלות חשובות הרלוונטיות לקביעת הכיסוי הביטוחי ככל שקיים, ועניינן – מהן חובות קבלן טרם חפירה באזור רווי תשתיות? האם לא נכון שנציגים מטעם 'בעלי התשתיות' יהיו נוכחים טרם החפירה? האם על הקבלן לזמנם? האם בוצעה התאמת תוכנית תשתיות היסטורית לבדיקה פיסית בשטח לטובת וידוא כי אין סכנה? האם התקבל אישור בפועל ובכתב לעבודות הקבלן (אם התבקש?) האם התקבלו או נדרשו תנאים מיוחדים לחפירה (היתר בתנאים?) ועוד שאלות ביטוחיות שיעלו בימים הקרובים לבדיקת אחריות הקבלן המזיק, לכאורה, לאירוע ולכיסוי הביטוחי בו מחזיק".

מחברת החשמל נמסר לפוליסה כי הפגיעה בוצעה על ידי קבלן פרטי שמועסק על ידה.

 

 

"“We have worked with Adam for many years and we share a vision to deliver a comprehensive service to our clients in what is becoming an ever more complex claims environment. Our partnership will enhance our ability to meet those needs.”"
( )
דילוג לתוכן