X

מגזין פוליסה 1.1.2023

במסגרת שיתוף הפעולה הבינלאומי של חברת ZAGUL שמאות והערכות שווי עם חברת השמאות הבין לאומית GRS והסמכת תום זגול כשמאי אווירי וימי, התקבל בחברה תיק בינלאומי במסגרתו טיפלה באירוע תעופתי – מנוע מטוס שכשל במהלך טיסה.
מטוס נוסעים השייך לחברת תעופה לטיסות פנימיות פנים בטנזניה Flightlink טס לטיפול תחזוקה מדאר א-סאלאם בטנזניה לניירובי בקניה. במהלך הטיסה
התגלתה תקלה במנוע טורבינה במטוס והמנוע הושבת תוך כדי הטיסה.
בנוסף לתקלה, אירעה שריפה של חיישנים שאמורים להתריע על שינוי טמפרטורה ולכן הטייס לא קיבל התראה על שינוי טמפרטורה, אלא התראה ישירה על תקלת מנוע והשבתתו. בזכות המנוע הנוסף במטוס, הנחית הטייס את המטוס בבטחה.
היועץ התעופתי של חברת התעופה הטנזנית הנחה את חברת התעופה לשלוח את המנוע לשיפוץ בחברת מנועים בארץ, לטובת בדיקת סיבת הכשל ושיקום המנוע. עם הידיעה כי המנוע נשלח לישראל, נעשתה פנייה לחברת ZAGUL שהתבקשה לבדוק את סיבת הנזק ולהעריך את אופן ועלויות השיקום. בשבוע שעבר הגיע המנוע לארץ וזה נבדק על ידי צוות המשרד, שמאית ומהנדס
מכונות, וממצאיהם אמורים לעבור בימים הקרובים למבטחת הטנזנית של המטוס.
עו"ד תום זגול, מנכ"ל ZAGUL: "זוהי דוגמה נוספת לשיתוף הפעולה הבינלאומי של החברה עם מבטחים ומבטחי משנה בחו"ל ואנו שמחים שוב לסייע לשותפים שלנו לטפל בכל אירוע, מכל סוג ובכל מקום".

"“We have worked with Adam for many years and we share a vision to deliver a comprehensive service to our clients in what is becoming an ever more complex claims environment. Our partnership will enhance our ability to meet those needs.”"
( )

מגזין פוליסה 1.1.2023

במסגרת שיתוף הפעולה הבינלאומי של חברת ZAGUL שמאות והערכות שווי עם חברת השמאות הבין לאומית GRS והסמכת תום זגול כשמאי אווירי וימי, התקבל בחברה תיק בינלאומי במסגרתו טיפלה באירוע תעופתי – מנוע מטוס שכשל במהלך טיסה.
מטוס נוסעים השייך לחברת תעופה לטיסות פנימיות פנים בטנזניה Flightlink טס לטיפול תחזוקה מדאר א-סאלאם בטנזניה לניירובי בקניה. במהלך הטיסה
התגלתה תקלה במנוע טורבינה במטוס והמנוע הושבת תוך כדי הטיסה.
בנוסף לתקלה, אירעה שריפה של חיישנים שאמורים להתריע על שינוי טמפרטורה ולכן הטייס לא קיבל התראה על שינוי טמפרטורה, אלא התראה ישירה על תקלת מנוע והשבתתו. בזכות המנוע הנוסף במטוס, הנחית הטייס את המטוס בבטחה.
היועץ התעופתי של חברת התעופה הטנזנית הנחה את חברת התעופה לשלוח את המנוע לשיפוץ בחברת מנועים בארץ, לטובת בדיקת סיבת הכשל ושיקום המנוע. עם הידיעה כי המנוע נשלח לישראל, נעשתה פנייה לחברת ZAGUL שהתבקשה לבדוק את סיבת הנזק ולהעריך את אופן ועלויות השיקום. בשבוע שעבר הגיע המנוע לארץ וזה נבדק על ידי צוות המשרד, שמאית ומהנדס
מכונות, וממצאיהם אמורים לעבור בימים הקרובים למבטחת הטנזנית של המטוס.
עו"ד תום זגול, מנכ"ל ZAGUL: "זוהי דוגמה נוספת לשיתוף הפעולה הבינלאומי של החברה עם מבטחים ומבטחי משנה בחו"ל ואנו שמחים שוב לסייע לשותפים שלנו לטפל בכל אירוע, מכל סוג ובכל מקום".

"“We have worked with Adam for many years and we share a vision to deliver a comprehensive service to our clients in what is becoming an ever more complex claims environment. Our partnership will enhance our ability to meet those needs.”"
( )
דילוג לתוכן