X

מגזין עדיף 18.09.2022

הבולען שנפער אמש במפתיע בנתיבי איילון דרום, סמוך למגדלי עזריאלי, נגרם כנראה מעבודות שמתבצעות בסמוך.

מקבוצת נתיבי איילון, נמסר כי "לאחר בדיקות והערכות ראשוניות מסתמן, כי הסיבה להיווצרות הבולען שנפער אמש בנתיבי איילון דרום, סמוך למגדלי עזריאלי, הוא עבודות החפירה העמוקה והדיפון בפרויקט מגדל הספירלה, המגדל הרביעי במתחם עזריאלי. מדובר בעבודות המבוצעות מטרים ספורים ממיקום הבולען. לכן האחריות מוטלת על קבוצת עזריאלי".

בשיחה עם עו"ד תום זגול, מנכ"ל חברת Zagul שמאות והערכות שווי, הוא אומר, כי לאחר הבדיקות שבוצעו לאורך הלילה, ההערכה הראשונית היא שהבולען נפער בשל עבודות החפירה העמוקות במגדל ספירלה הסמוך: "החפירות העמוקות גרמו לבריחה של קרקע מתחת לכביש, ונותרה רק שכבה עליונה של האספלט, שלבסוף קרסה תחת העומס עליה".

 

מה המשמעויות הביטוחיות של היווצרות הבולען הזה בנתיב תחבורה כה מרכזי?

זגול: "הנזקים שנגרמו כוללים מילוי הבור עצמו בבטון וסלילת הקטע מחדש, תשלום ליועצים ומומחים בתחום, שאף ביצעו בדיקות סיסמוגרפיות באזורים הסמוכים לבולען לאורך הכביש והוצאות משמעותיות הנובעות משינוי הסדרי התנועה, כוחות שיטור תנועה, ניידות אבטחה וכד'.

לדברי זגול, "אם יימצא שהאחריות מוטלת על חברת נתיבי איילון, הרי שהפוליסה (פוליסת אש לעסקים) בה היא מבוטחת באמצעות חברת איילון ביטוח, מחריגה מקרים של בולען; בולען נחשב לנזק הדרגתי, בעוד שהכיסוי משפה נזק פתאומי. לכן, ספק אם חברת הביטוח תכסה את הנזקים.

עוד הוסיף, כי "אם יימצא, שקבוצת עזריאלי אחראית על היווצרות הבולען, הכיסוי לנזקים יגיע מפוליסת עבודות קבלניות, שיש בה גם כיסוי לנזק לצד ג'. במקרה כזה, החברה גם תצטרך לבצע בדיקות נוספות כדי שנזק כזה לא יישנה".

בכל מקרה, נתיבי איילון תצטרך להוכיח שאכן הבולען נפער בגלל העבודות במגדל הספירלה של עזריאלי. זה לא פשוט וייקח קצת זמן עד שזה יתברר סופית. גם היקף הנזק עדיין לא ברור, והוא ייקבע בימים הקרובים בכפוף לכל הבדיקות שבוצעו ויבוצעו".

 

"ישנם מרכיבים סביבתיים נוספים שיצטרכו להתייחס אליהם"

שי שדה, יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי בלשכת סוכני הביטוח, מוסיף: "למרות ההערכות הראשוניות שהבולען נפער בגלל עבודות החפירה של מגדל הספירלה, ויש לציין שמדובר בחפירות בעומק כמה עשרות קומות, ייבדקו כנראה אפשרויות נוספות, כמו המנהרה התת קרקעית של הרכבת הקלה, הממוקמת צפונה מאזור הבולען, ואולי זה בכלל בגלל נחל איילון שזורם במתווה הנתיבים – אלה מרכיבים סביבתיים שיצטרכו להתייחס אליהם".

הערכות ראשוניות לגבי היקף הנזקים מדברות על מאות אלפי שקלים עד יותר מ-1 מיליון שקלים.

עו"ד ארז קדם

 

"קבוצת עזריאלי חשופה לתביעה נזיקית בהיקף גדול מאוד"

יועץ הביטוח הבכיר, עו"ד ארז קדם, טוען כי "קבוצת עזריאלי חשופה לתביעה נזיקית בהיקף גדול מאוד, בין היתר, מצד נתיבי איילון, וכלל לא ברור, לאור התנהלותה, האם המבטחת שלה תסכים לשלם את הפיצוי או תתנער מאחריותה".

 

מדוע?

"פוליסת ביטוח לעבודות קבלניות נותנת כיסוי לנזקים תאונתיים, פתאומיים ובלתי צפויים. במקרה האמור, נטען כי כבר ביום חמישי האחרון, הבחינו מהנדסי עזריאלי בטפטוף וחלחול, אולם הם לא פעלו כפי שהיה נדרש מהם – ליצור קשר באופן בהול עם גורמים מקצועיים על מנת לעצור את הנזילה. במקביל, לאור העובדה כי בקבוצת עזריאלי נתקלו בעבר במי תהום בעת ביצוע החפירות ואף עצרו את הפרויקט והחליפו את הקבלן המבצע (סולל בונה החליפה את אשטרום), היה עליהם לקחת בחשבון את התרחיש בו המים ממשיכים לחלחל, באופן שעלול לפעור בורות בסמיכות לאתר הבנייה.

"לפיכך, כבר ביום חמישי, היה עליה לפעול ללא דיחוי ולהזמין לשטח יועץ קרקע, קונסטרוקטור, וכמובן, במקביל, ליידע את נתיבי אילון על ההתפתחויות. לא מן הנמנע כי זו, לאור חומרת הסיכון שבהיווצרות בולען, הייתה פועלת לסגור חלק מהכביש, על מנת למנוע פגישה בנפש".

 

"מי תהום זרמו לאפיק מתחת לנתיבי איילון"

מקבוצת עזריאלי נמסר: "מבדיקה ראשונית עולה כי מי תהום זרמו לאפיק מתחת לנתיבי איילון. מקור הדליפה אותר ונאטם בעבודה משותפת עם סולל בונה ונתיבי איילון. אנו כמובן ממשיכים בבדיקה מקצועית מעמיקה בתיאום ובשיתוף פעולה של כל גורמי המקצוע.

״בשלב זה המיקוד הוא בהשלמת העבודות לטיפול בנושא על ידי הצדדים השונים. בנוסף, מוקדם לקבוע מה היה הגורם המדויק או צירוף הנסיבות שהביא להיווצרות הבולען. ככלל, נציין שהיקוות מים באתרי בנייה, בפרט בחפירות בעומק רב באזור גוש דן, אכן מתרחשת מפעם לפעם ומטופלת באופן נקודתי ללא השלכה סביבתית מעבר לאתר הבנייה".

""
( )

מגזין עדיף 18.09.2022

הבולען שנפער אמש במפתיע בנתיבי איילון דרום, סמוך למגדלי עזריאלי, נגרם כנראה מעבודות שמתבצעות בסמוך.

מקבוצת נתיבי איילון, נמסר כי "לאחר בדיקות והערכות ראשוניות מסתמן, כי הסיבה להיווצרות הבולען שנפער אמש בנתיבי איילון דרום, סמוך למגדלי עזריאלי, הוא עבודות החפירה העמוקה והדיפון בפרויקט מגדל הספירלה, המגדל הרביעי במתחם עזריאלי. מדובר בעבודות המבוצעות מטרים ספורים ממיקום הבולען. לכן האחריות מוטלת על קבוצת עזריאלי".

בשיחה עם עו"ד תום זגול, מנכ"ל חברת Zagul שמאות והערכות שווי, הוא אומר, כי לאחר הבדיקות שבוצעו לאורך הלילה, ההערכה הראשונית היא שהבולען נפער בשל עבודות החפירה העמוקות במגדל ספירלה הסמוך: "החפירות העמוקות גרמו לבריחה של קרקע מתחת לכביש, ונותרה רק שכבה עליונה של האספלט, שלבסוף קרסה תחת העומס עליה".

 

מה המשמעויות הביטוחיות של היווצרות הבולען הזה בנתיב תחבורה כה מרכזי?

זגול: "הנזקים שנגרמו כוללים מילוי הבור עצמו בבטון וסלילת הקטע מחדש, תשלום ליועצים ומומחים בתחום, שאף ביצעו בדיקות סיסמוגרפיות באזורים הסמוכים לבולען לאורך הכביש והוצאות משמעותיות הנובעות משינוי הסדרי התנועה, כוחות שיטור תנועה, ניידות אבטחה וכד'.

לדברי זגול, "אם יימצא שהאחריות מוטלת על חברת נתיבי איילון, הרי שהפוליסה (פוליסת אש לעסקים) בה היא מבוטחת באמצעות חברת איילון ביטוח, מחריגה מקרים של בולען; בולען נחשב לנזק הדרגתי, בעוד שהכיסוי משפה נזק פתאומי. לכן, ספק אם חברת הביטוח תכסה את הנזקים.

עוד הוסיף, כי "אם יימצא, שקבוצת עזריאלי אחראית על היווצרות הבולען, הכיסוי לנזקים יגיע מפוליסת עבודות קבלניות, שיש בה גם כיסוי לנזק לצד ג'. במקרה כזה, החברה גם תצטרך לבצע בדיקות נוספות כדי שנזק כזה לא יישנה".

בכל מקרה, נתיבי איילון תצטרך להוכיח שאכן הבולען נפער בגלל העבודות במגדל הספירלה של עזריאלי. זה לא פשוט וייקח קצת זמן עד שזה יתברר סופית. גם היקף הנזק עדיין לא ברור, והוא ייקבע בימים הקרובים בכפוף לכל הבדיקות שבוצעו ויבוצעו".

 

"ישנם מרכיבים סביבתיים נוספים שיצטרכו להתייחס אליהם"

שי שדה, יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי בלשכת סוכני הביטוח, מוסיף: "למרות ההערכות הראשוניות שהבולען נפער בגלל עבודות החפירה של מגדל הספירלה, ויש לציין שמדובר בחפירות בעומק כמה עשרות קומות, ייבדקו כנראה אפשרויות נוספות, כמו המנהרה התת קרקעית של הרכבת הקלה, הממוקמת צפונה מאזור הבולען, ואולי זה בכלל בגלל נחל איילון שזורם במתווה הנתיבים – אלה מרכיבים סביבתיים שיצטרכו להתייחס אליהם".

הערכות ראשוניות לגבי היקף הנזקים מדברות על מאות אלפי שקלים עד יותר מ-1 מיליון שקלים.

עו"ד ארז קדם

 

"קבוצת עזריאלי חשופה לתביעה נזיקית בהיקף גדול מאוד"

יועץ הביטוח הבכיר, עו"ד ארז קדם, טוען כי "קבוצת עזריאלי חשופה לתביעה נזיקית בהיקף גדול מאוד, בין היתר, מצד נתיבי איילון, וכלל לא ברור, לאור התנהלותה, האם המבטחת שלה תסכים לשלם את הפיצוי או תתנער מאחריותה".

 

מדוע?

"פוליסת ביטוח לעבודות קבלניות נותנת כיסוי לנזקים תאונתיים, פתאומיים ובלתי צפויים. במקרה האמור, נטען כי כבר ביום חמישי האחרון, הבחינו מהנדסי עזריאלי בטפטוף וחלחול, אולם הם לא פעלו כפי שהיה נדרש מהם – ליצור קשר באופן בהול עם גורמים מקצועיים על מנת לעצור את הנזילה. במקביל, לאור העובדה כי בקבוצת עזריאלי נתקלו בעבר במי תהום בעת ביצוע החפירות ואף עצרו את הפרויקט והחליפו את הקבלן המבצע (סולל בונה החליפה את אשטרום), היה עליהם לקחת בחשבון את התרחיש בו המים ממשיכים לחלחל, באופן שעלול לפעור בורות בסמיכות לאתר הבנייה.

"לפיכך, כבר ביום חמישי, היה עליה לפעול ללא דיחוי ולהזמין לשטח יועץ קרקע, קונסטרוקטור, וכמובן, במקביל, ליידע את נתיבי אילון על ההתפתחויות. לא מן הנמנע כי זו, לאור חומרת הסיכון שבהיווצרות בולען, הייתה פועלת לסגור חלק מהכביש, על מנת למנוע פגישה בנפש".

 

"מי תהום זרמו לאפיק מתחת לנתיבי איילון"

מקבוצת עזריאלי נמסר: "מבדיקה ראשונית עולה כי מי תהום זרמו לאפיק מתחת לנתיבי איילון. מקור הדליפה אותר ונאטם בעבודה משותפת עם סולל בונה ונתיבי איילון. אנו כמובן ממשיכים בבדיקה מקצועית מעמיקה בתיאום ובשיתוף פעולה של כל גורמי המקצוע.

״בשלב זה המיקוד הוא בהשלמת העבודות לטיפול בנושא על ידי הצדדים השונים. בנוסף, מוקדם לקבוע מה היה הגורם המדויק או צירוף הנסיבות שהביא להיווצרות הבולען. ככלל, נציין שהיקוות מים באתרי בנייה, בפרט בחפירות בעומק רב באזור גוש דן, אכן מתרחשת מפעם לפעם ומטופלת באופן נקודתי ללא השלכה סביבתית מעבר לאתר הבנייה".

דילוג לתוכן