X

השפעת עליית המחירים העולמית על שוק הביטוח – רבעון שני 2022

כריס ריבס

מגשר מטעם RICS , חבר מוסמך מטעם המוסד לבוררות וראש מחלקת כמאים (כתבי כמויות ואומדנים) GRS INTENATIONAL  המיוצגים בארץ ע"י ZAGUL  שמאות והערכות שווי

 

בשנת 2022 הורגשו לחצים אינפלציוניים בקנה מידה עולמי. האינפלציה בישראל גבוהה היום כמו שלא הייתה זה עשור, והיא מושפעת מחוסר היציבות במחירי הנפט והגז, מעליות חדות בחומרי בנייה חיוניים וממחסור בכוח אדם מיומן.

למרות ההקלה בשיבושי שרשרת האספקה ברבעון השני, השיבושים ימשיכו ככל הנראה להוות גורם מרכזי בעליית מחירי הפרמיות שחברות הביטוח גובות בתגובה לחוסר הוודאות לגבי הסכסוך באוקראינה והתגובה לקורונה בסין, המייצרת מוצרים רבים. ההשפעה על ענף הביטוח ניכרת בעלייה במחירי השיפוץ ובלחצים על שרשרת האספקה, המעכבים את הגעת הציוד והחומרים לביצוע התיקונים.

תנודתיות המחירים, הלחצים בשוק העבודה ועליית האינפלציה צפויים להימשך ברבעון השלישי יחד עם חוסר ודאות לגבי הרבעון האחרון בשנה ומערכת הבחירות הקרובה.

 

הצצה מהירה על השוק

הקדמה

התחזית שלנו בנוגע למחירים בענף הביטוח הישראלי ברבעון השני של 2022 מביאה בחשבון את השפעת האינפלציה והעלייה במחירי החומרים והעבודה על:

  • תביעות ביטוח
  • נכסים בסיכון
  • שוק הביטוח בכללותו

 

בחודש מאי העלה בנק ישראל את הריבית מ-0.1% ברבעון הראשון ל-1.25%. התעריפים ברבעון השני הם הגבוהים ביותר מאז 2013. הבנק המרכזי צפוי אף הוא להעלות את הריבית ברבעון השלישי כדי להתמודד עם עליית האינפלציה ולחץ המחירים.1

הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה גרם לעליית מחירים בעולם, בעיקר של חיטה ודלק, חלקית בגלל סנקציות.2

סקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מיוני 2022 מראה כי אמון הצרכנים הכולל ירד ב-20.61% בהשוואה לחודש מאי. מוצג באיור 1 למטה.3

איור 1: הלמ"ס – 'אמון הצרכנים'

תפוקת בנייה

בשנת 2022, ענף הבנייה בישראל צפוי לצמוח בשיעור של 2.6%.

צמיחת הענף תיתמך על ידי יישום ממשלתי של פרויקטים רחבי-היקף בתחום התשתיות המתוכננים לשנים 2020–2027, וכוללים בניית תשתית חדשה לרכבת קלה באורך של 191.4 ק"מ – עלות מוערכת של 73 מיליארד ש"ח (21.2 מיליארד דולר). 

החל מיוני חלה חובת הצגת דירוג אנרגיה לדירות חדשות לצורך עמידה ביעדי פליטות, נושא שממשיך למשוך השקעות משמעותיות.

עלות הדיור היא מהבעיות הגדולות בארץ. התוכנית של ממשלת ישראל להאיץ את הבנייה למגורים כרוכה בבנייה של 280,000 יחידות דיור עד שנת 2025, בתקווה שזה ייצב את שוק הדיור הגדל כיום.

מחירי החומרים

ברבעון הראשון של השנה התחילו לעלות מחירי החומרים, עם עלייה חדה במחירי הפלדה בחודש מרץ, וזינוק של 24% באותו החודש בלבד במחיר מוטות הפלדה לבטון מזוין, לאחר ששמר על יציבות יחסית במהלך 2021. הייתה גם תנודתיות במחירי הנחושת בין הרבעון הראשון לשני עם עלייה של 6%. ברבעון השני המחירים המשיכו לעלות בעקבות לחצים מתמשכים בשרשרת האספקה והסכסוך באוקראינה. הביקוש הגובר וההיצע המצומצם יימשכו ככל הנראה גם ברבעון השלישי.

למרות הדו"חות הצופים עליות חדות במחירי החומרים, מדד מחירי התשומה הממשלתי לבנייני מגורים (חומרים) מראה עליות מתונות של 4.1% מהרבעון הראשון לרבעון השני.  עלויות הבנייה המסחרית (חומרים) עלו גם הם ב-3.7% בין הרבעון הראשון לרבעון השני.9

אך עושה רושם שמדדים אלה מרמזים על פער בין עליות המחירים בפועל שאותן חווים הקבלנים לבין המחירים הנקובים באופן רשמי. על פי נתוני התאחדות הקבלנים בישראל, המדדים אינם עומדים במחירי החומרים המשתנים במהירות. ראינו עליות הרבה יותר גבוהות במחירי החומרים באזור וצפוי כי בסופו של דבר הן יבואו לידי ביטוי במדדים הרשמיים.

 

שרשרת האספקה/מכרזים

לפי התאחדות הקבלנים, קיים סיכון להמשך פעילותם של חלק מהקבלנים עקב העלייה הגבוהה במחירים. חלק מהקבלנים גם שוקלים לעכב או לא להגיש הצעות לפרויקטים של רשויות מקומיות; בגלל השיטה של חוזים אלה, והקצאות לתמחור הסיכונים, הפער במדד המחירים מציב סיכון משמעותי ליזמים, שכבר מתחו למקסימום את יכולותיהם.10

ישנה עלייה בביקוש במגזר הטכנולוגי לציוד שזמן אספקתו ארוכה יותר בעקבות צמיחה בתחום טכנולוגיות המידע. ספקי טכנולוגיות ומכרות קריפטו נוספים המצטרפים לשוק מגדילים את הביקוש מעבר ליכולת האספקה כך שגובר הלחץ על שרשראות האספקה של חומרים  ועבודה.

 

עבודה

ישראל חווה מחסור חמור בכוח אדם מיומן עם שיעור אבטלה נמוך בשנתיים האחרונות העומד על 3.6%. המצב בין רוסיה לאוקראינה מחריף את הבעיה משום שכוח העבודה המיומן אינו זמין לשוק הישראלי.

יחד עם זאת, בחודש יוני הכריזה ממשלת ישראל על תוכניות ופרויקטים שונים שמטרתם להקל את המצב, לרבות מתן 3,500 היתרי עבודה לפלסטינים (המעלה את מספר ההיתרים הללו ל-12,000) בתפקידים בענפי הייצור והשירותים.

לדברי יצחק מויאל, יו"ר איגוד עובדי הבניין והעץ בהסתדרות העובדים, ישראל מבקשת גם להילחם במחסור בעובדי בניין על ידי הכנסת כ-15,000 עובדי בניין ממרוקו.

 

ההשפעה על המבטחים

עבור חברות הביטוח בישראל, ההשפעה והתנודתיות של האינפלציה על עלויות הבנייה, המחסור בחומרים ובכוח אדם מיומן וזמני האספקה הארוכים יותר הופכים את אומדן הערך בסיכון ותרחישי אובדן פוטנציאליים למאתגרים: מה שהיה מדויק רק לפני שלושה (3) חודשים, עשוי שלא להיות כזה כעת. בהערכת החשיפה לסיכונים ותביעות, חשוב ביותר להתעדכן בשיעורי השוק.

העלייה במחירי החומרים והמחסור בכוח אדם מיומן משפיעים על עלויות  השיקום לאחר קרות נזק.

אם כך, בלתי נמנע שבהתאמה לאינפלציה, ערכי התביעות יעלו. חשוב להכיר בעובדה שלתקופות שיקום ארוכות יותר יכולה להיות השפעה כלכלית גדולה בהרבה על חברות הביטוח מאשר לעלייה במחירי העבודה או החומרים. תקופות שיקום  ארוכות יותר משפיעות גם על תביעות נזק פיזי וגם על חשיפות למרכיב הזמן (כגון נזק תוצאתי / אובדן רווחים). נוסף על כך, מבוטחים עשויים ללחוץ כדי לקבל תשלומי ביניים תכופים יותר, וייתכן שהמבטחים יתבקשו לממן את עלויות החשת הנזק (עלויות מוגדלות) כדי למנוע עיכובים יקרים ו/או אובדן תוצאתי.

ככל שחוסר הוודאות לגבי תמחור הפרויקטים גובר, כך נראים יותר סעיפי תנודתיות ותיקונים בחוזים. קיים סיכון שפרויקטים מבוטחים בחסר. המשתנים הרבים והתנודתיות הגבוהה המשפיעים על הרזרבות ויכולת ההשבה של המבטחים מחייבים גישה פרואקטיבית ומקצועית להערכת תביעות.

 

הצצה קדימה… על 12 החודשים הבאים

כמה גורמים צפויים להשפיע על הכלכלה הישראלית וענפי הבנייה. הסכסוך המתמשך באוקראינה יגרום ככל הנראה לעליות במחירי חומרי הבנייה ברבעון השלישי. הכנסת פוזרה בסוף יוני וישראל שוב לקראת בחירות; דבר זה עשוי להשפיע על הלך הרוח הפוליטי ביחס לגיוס כוח אדם זר הדרוש להתמודדות עם החוסר המתמשך בעובדים מיומנים.

כמו כן, אנו צופים המשך עלייה במחירי הבנייה למגורים (חומרים) ועלייה מתמשכת במחירי הדיור כפועל יוצא.

נציין כי בחודשים האחרונים אנו רואים עלייה משמעותית בפנייה מצד יועצי ביטוח וסוכני ביטוח המבקשים לבצע הערכות / עדכון הערכות שווי ללקוחותיהם – חברות פרטיות וציבוריות, וזאת בכדי להימנע ממצב של תת ביטוח אשר עלול לפגוע משמעותית בחוסנו של הלקוח / חברה, שכן במקרה נזק ובמצב של תת ביטוח (כאשר שווי הנכסים לצרכי ביטוח מוערך נמוך מערכי השוק), יישא הלקוח / החברה בעצמה בחלק משמעותי מעלויות שיקומו.

""
( )

השפעת עליית המחירים העולמית על שוק הביטוח – רבעון שני 2022

כריס ריבס

מגשר מטעם RICS , חבר מוסמך מטעם המוסד לבוררות וראש מחלקת כמאים (כתבי כמויות ואומדנים) GRS INTENATIONAL  המיוצגים בארץ ע"י ZAGUL  שמאות והערכות שווי

 

בשנת 2022 הורגשו לחצים אינפלציוניים בקנה מידה עולמי. האינפלציה בישראל גבוהה היום כמו שלא הייתה זה עשור, והיא מושפעת מחוסר היציבות במחירי הנפט והגז, מעליות חדות בחומרי בנייה חיוניים וממחסור בכוח אדם מיומן.

למרות ההקלה בשיבושי שרשרת האספקה ברבעון השני, השיבושים ימשיכו ככל הנראה להוות גורם מרכזי בעליית מחירי הפרמיות שחברות הביטוח גובות בתגובה לחוסר הוודאות לגבי הסכסוך באוקראינה והתגובה לקורונה בסין, המייצרת מוצרים רבים. ההשפעה על ענף הביטוח ניכרת בעלייה במחירי השיפוץ ובלחצים על שרשרת האספקה, המעכבים את הגעת הציוד והחומרים לביצוע התיקונים.

תנודתיות המחירים, הלחצים בשוק העבודה ועליית האינפלציה צפויים להימשך ברבעון השלישי יחד עם חוסר ודאות לגבי הרבעון האחרון בשנה ומערכת הבחירות הקרובה.

 

הצצה מהירה על השוק

הקדמה

התחזית שלנו בנוגע למחירים בענף הביטוח הישראלי ברבעון השני של 2022 מביאה בחשבון את השפעת האינפלציה והעלייה במחירי החומרים והעבודה על:

  • תביעות ביטוח
  • נכסים בסיכון
  • שוק הביטוח בכללותו

 

בחודש מאי העלה בנק ישראל את הריבית מ-0.1% ברבעון הראשון ל-1.25%. התעריפים ברבעון השני הם הגבוהים ביותר מאז 2013. הבנק המרכזי צפוי אף הוא להעלות את הריבית ברבעון השלישי כדי להתמודד עם עליית האינפלציה ולחץ המחירים.1

הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה גרם לעליית מחירים בעולם, בעיקר של חיטה ודלק, חלקית בגלל סנקציות.2

סקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מיוני 2022 מראה כי אמון הצרכנים הכולל ירד ב-20.61% בהשוואה לחודש מאי. מוצג באיור 1 למטה.3

איור 1: הלמ"ס – 'אמון הצרכנים'

תפוקת בנייה

בשנת 2022, ענף הבנייה בישראל צפוי לצמוח בשיעור של 2.6%.

צמיחת הענף תיתמך על ידי יישום ממשלתי של פרויקטים רחבי-היקף בתחום התשתיות המתוכננים לשנים 2020–2027, וכוללים בניית תשתית חדשה לרכבת קלה באורך של 191.4 ק"מ – עלות מוערכת של 73 מיליארד ש"ח (21.2 מיליארד דולר). 

החל מיוני חלה חובת הצגת דירוג אנרגיה לדירות חדשות לצורך עמידה ביעדי פליטות, נושא שממשיך למשוך השקעות משמעותיות.

עלות הדיור היא מהבעיות הגדולות בארץ. התוכנית של ממשלת ישראל להאיץ את הבנייה למגורים כרוכה בבנייה של 280,000 יחידות דיור עד שנת 2025, בתקווה שזה ייצב את שוק הדיור הגדל כיום.

מחירי החומרים

ברבעון הראשון של השנה התחילו לעלות מחירי החומרים, עם עלייה חדה במחירי הפלדה בחודש מרץ, וזינוק של 24% באותו החודש בלבד במחיר מוטות הפלדה לבטון מזוין, לאחר ששמר על יציבות יחסית במהלך 2021. הייתה גם תנודתיות במחירי הנחושת בין הרבעון הראשון לשני עם עלייה של 6%. ברבעון השני המחירים המשיכו לעלות בעקבות לחצים מתמשכים בשרשרת האספקה והסכסוך באוקראינה. הביקוש הגובר וההיצע המצומצם יימשכו ככל הנראה גם ברבעון השלישי.

למרות הדו"חות הצופים עליות חדות במחירי החומרים, מדד מחירי התשומה הממשלתי לבנייני מגורים (חומרים) מראה עליות מתונות של 4.1% מהרבעון הראשון לרבעון השני.  עלויות הבנייה המסחרית (חומרים) עלו גם הם ב-3.7% בין הרבעון הראשון לרבעון השני.9

אך עושה רושם שמדדים אלה מרמזים על פער בין עליות המחירים בפועל שאותן חווים הקבלנים לבין המחירים הנקובים באופן רשמי. על פי נתוני התאחדות הקבלנים בישראל, המדדים אינם עומדים במחירי החומרים המשתנים במהירות. ראינו עליות הרבה יותר גבוהות במחירי החומרים באזור וצפוי כי בסופו של דבר הן יבואו לידי ביטוי במדדים הרשמיים.

 

שרשרת האספקה/מכרזים

לפי התאחדות הקבלנים, קיים סיכון להמשך פעילותם של חלק מהקבלנים עקב העלייה הגבוהה במחירים. חלק מהקבלנים גם שוקלים לעכב או לא להגיש הצעות לפרויקטים של רשויות מקומיות; בגלל השיטה של חוזים אלה, והקצאות לתמחור הסיכונים, הפער במדד המחירים מציב סיכון משמעותי ליזמים, שכבר מתחו למקסימום את יכולותיהם.10

ישנה עלייה בביקוש במגזר הטכנולוגי לציוד שזמן אספקתו ארוכה יותר בעקבות צמיחה בתחום טכנולוגיות המידע. ספקי טכנולוגיות ומכרות קריפטו נוספים המצטרפים לשוק מגדילים את הביקוש מעבר ליכולת האספקה כך שגובר הלחץ על שרשראות האספקה של חומרים  ועבודה.

 

עבודה

ישראל חווה מחסור חמור בכוח אדם מיומן עם שיעור אבטלה נמוך בשנתיים האחרונות העומד על 3.6%. המצב בין רוסיה לאוקראינה מחריף את הבעיה משום שכוח העבודה המיומן אינו זמין לשוק הישראלי.

יחד עם זאת, בחודש יוני הכריזה ממשלת ישראל על תוכניות ופרויקטים שונים שמטרתם להקל את המצב, לרבות מתן 3,500 היתרי עבודה לפלסטינים (המעלה את מספר ההיתרים הללו ל-12,000) בתפקידים בענפי הייצור והשירותים.

לדברי יצחק מויאל, יו"ר איגוד עובדי הבניין והעץ בהסתדרות העובדים, ישראל מבקשת גם להילחם במחסור בעובדי בניין על ידי הכנסת כ-15,000 עובדי בניין ממרוקו.

 

ההשפעה על המבטחים

עבור חברות הביטוח בישראל, ההשפעה והתנודתיות של האינפלציה על עלויות הבנייה, המחסור בחומרים ובכוח אדם מיומן וזמני האספקה הארוכים יותר הופכים את אומדן הערך בסיכון ותרחישי אובדן פוטנציאליים למאתגרים: מה שהיה מדויק רק לפני שלושה (3) חודשים, עשוי שלא להיות כזה כעת. בהערכת החשיפה לסיכונים ותביעות, חשוב ביותר להתעדכן בשיעורי השוק.

העלייה במחירי החומרים והמחסור בכוח אדם מיומן משפיעים על עלויות  השיקום לאחר קרות נזק.

אם כך, בלתי נמנע שבהתאמה לאינפלציה, ערכי התביעות יעלו. חשוב להכיר בעובדה שלתקופות שיקום ארוכות יותר יכולה להיות השפעה כלכלית גדולה בהרבה על חברות הביטוח מאשר לעלייה במחירי העבודה או החומרים. תקופות שיקום  ארוכות יותר משפיעות גם על תביעות נזק פיזי וגם על חשיפות למרכיב הזמן (כגון נזק תוצאתי / אובדן רווחים). נוסף על כך, מבוטחים עשויים ללחוץ כדי לקבל תשלומי ביניים תכופים יותר, וייתכן שהמבטחים יתבקשו לממן את עלויות החשת הנזק (עלויות מוגדלות) כדי למנוע עיכובים יקרים ו/או אובדן תוצאתי.

ככל שחוסר הוודאות לגבי תמחור הפרויקטים גובר, כך נראים יותר סעיפי תנודתיות ותיקונים בחוזים. קיים סיכון שפרויקטים מבוטחים בחסר. המשתנים הרבים והתנודתיות הגבוהה המשפיעים על הרזרבות ויכולת ההשבה של המבטחים מחייבים גישה פרואקטיבית ומקצועית להערכת תביעות.

 

הצצה קדימה… על 12 החודשים הבאים

כמה גורמים צפויים להשפיע על הכלכלה הישראלית וענפי הבנייה. הסכסוך המתמשך באוקראינה יגרום ככל הנראה לעליות במחירי חומרי הבנייה ברבעון השלישי. הכנסת פוזרה בסוף יוני וישראל שוב לקראת בחירות; דבר זה עשוי להשפיע על הלך הרוח הפוליטי ביחס לגיוס כוח אדם זר הדרוש להתמודדות עם החוסר המתמשך בעובדים מיומנים.

כמו כן, אנו צופים המשך עלייה במחירי הבנייה למגורים (חומרים) ועלייה מתמשכת במחירי הדיור כפועל יוצא.

נציין כי בחודשים האחרונים אנו רואים עלייה משמעותית בפנייה מצד יועצי ביטוח וסוכני ביטוח המבקשים לבצע הערכות / עדכון הערכות שווי ללקוחותיהם – חברות פרטיות וציבוריות, וזאת בכדי להימנע ממצב של תת ביטוח אשר עלול לפגוע משמעותית בחוסנו של הלקוח / חברה, שכן במקרה נזק ובמצב של תת ביטוח (כאשר שווי הנכסים לצרכי ביטוח מוערך נמוך מערכי השוק), יישא הלקוח / החברה בעצמה בחלק משמעותי מעלויות שיקומו.

דילוג לתוכן