X

חשיבות הצגה גרפית של נתונים ככלי להערכת תביעות ביטוח

תמונה שווה אלף מילים. המשפט הזה מדויק ביותר  כשמדובר בניתוח כמויות גדולות של נתונים גולמיים או כשרוצים להסביר נקודות מורכבות וטכניות לבעלי העניין.

תצוגה גרפית של נתונים מורכבים מוסיפה יתרונות רבים לתהליך התביעה אך היא אינה מנוצלת היטב.

בתביעת אובדן תוצאתי של בית עסק, יש צורך בתמונה רחבה וכוללת של הנתונים הפיננסיים והתפעוליים הרלוונטיים כדי להגיע לנתונים שאחרת היה קשה למצוא או שאפשר היה לפספס לחלוטין. אבל, הצגת נתונים גרפית לא עוסקת רק בזיהוי מגמות או בחריגים ספציפיים הדורשים ניתוח המשך, אלא גם בבדיקת תקפות של כל שרשרת ההנחות התפעוליות במאקרו. מפתיע לגלות שלעתים קרובות מאוד, במיקרו, סדרה של הנחות מנומקות היטב ומעט אוהדות מסתיימות בתרחיש בלתי ניתן להשגה כאשר באים לראות את הנזק אשר נגרם בפועל. לכן צוות השמאים שלנו משתמש בהצגת נתונים גרפית שהוכנה על ידי מומחי ניתוח הנתונים החשבונאים שלנו, כדי לתמוך ולהגיע לתוצאות אשר ישקפו את הנזק בפועל.

בעזרת הצגת נתונים גרפית ניתן להסביר את הפרטים הטכניים המורכבים לבעלי עניין מרובים.

תמצות של פסקאות ארוכות בעזרת תרשים או גרף תמציתי המציג נושאים מורכבים ורבי-פנים יסייע לצדדים להבין במהירות את נושאי ראשי הנזק, וכך לתמוך בקבלת החלטות יעילה ומושכלת.

בנוסף, הדמיית הכיסויים והנחות בניהול התביעה מגבירה את השקיפות ואף מסייעת בניהול הציפיות של בעלי העניין.

 

לדוגמה, בעת ניתוח התביעה, איור מס' 1 אפשר לנו להדגים את החלק הסיכון באובדן התוצאתי למול הגלת עלויות שיקום הנזקים וזאת למול סעיפי הפוליסה והכיסויים הרלוונטיים.

 

איור1: הרכב התביעה

 

הניתוח המפורט שלנו לאחר מכן הראה את העלייה בעלויות השיקום למול הנזה תוצאתי שעלול להיגרם לאורך כל תקופת שיקום הנזק.

איור 2 מציג את  הנזק התוצאתי למול העליה בעלות העבודה, הוצאות נוספות, הוצאות נחסכות והעלות של תיקונים זמניים.

כלי עזר זה מסייע להדגיש בפני בעלי העניין כי כוחות השוק השוררים, והנזק הפיסי שנגרם, השפיעו במידה רבה יותר על הנזק שנגרם מהפסקת הייצור, היינו מאובדן הרווחים. עוד הוא מדגים כי ככל שהתביעה התקדמה, העלויות של ההוצאות המוגברות הפכו להיות הגורם הדומיננטי בעלויות הנזקים.

המחשת מגמות אלו מאפשרת להבין באופן מעמיק יותר את הגורמים המשפיעים ביותר על הנזק ומדגישים לבעלי העניין את התחומים הדורשים ניתוח וטיפול מפורט יותר.

 

איור2: ניתוח של אובדן תוצאתי

 

חברת ZAGUL הישראלית ו-GRS הבריטית משתמשות במומחי ניתוח הנתונים החשבונאיים של GRS כדי לתמוך בהצגת נתונים גרפית לתביעות בישראל. בשוק זה קיים צורך קריטי לנהל את ההבנה של בעלי העניין לאור  המעורבות של מבטחי משנה ורצונם להבין שת משמעויות הנזק ואת הגורמים אשר יכולים לגרום לתחימתו. שימוש יעיל בהצגת נתונים גרפית יכול לגבור על מחסומי שפה, להפחית אי הבנות אפשריות ולהאיץ את פתרון התביעות. היבטים אלו מפחיתים חיכוכים מיותרים בין בעלי העניין השונים בעת ניהול תביעות, ועוזרים להבנה ותאום טוב יותר בין המבטחים המקומיים ומבטחי המשנה.

 


הצגת נתונים גרפית משתמשת בתרשימים ובגרפים כדי להציג, לנתח, להבהיר ולפרש באופן חזותי נתונים מספריים, פונקציות ומערכי איכות אחרים.
""
( )

חשיבות הצגה גרפית של נתונים ככלי להערכת תביעות ביטוח

תמונה שווה אלף מילים. המשפט הזה מדויק ביותר  כשמדובר בניתוח כמויות גדולות של נתונים גולמיים או כשרוצים להסביר נקודות מורכבות וטכניות לבעלי העניין.

תצוגה גרפית של נתונים מורכבים מוסיפה יתרונות רבים לתהליך התביעה אך היא אינה מנוצלת היטב.

בתביעת אובדן תוצאתי של בית עסק, יש צורך בתמונה רחבה וכוללת של הנתונים הפיננסיים והתפעוליים הרלוונטיים כדי להגיע לנתונים שאחרת היה קשה למצוא או שאפשר היה לפספס לחלוטין. אבל, הצגת נתונים גרפית לא עוסקת רק בזיהוי מגמות או בחריגים ספציפיים הדורשים ניתוח המשך, אלא גם בבדיקת תקפות של כל שרשרת ההנחות התפעוליות במאקרו. מפתיע לגלות שלעתים קרובות מאוד, במיקרו, סדרה של הנחות מנומקות היטב ומעט אוהדות מסתיימות בתרחיש בלתי ניתן להשגה כאשר באים לראות את הנזק אשר נגרם בפועל. לכן צוות השמאים שלנו משתמש בהצגת נתונים גרפית שהוכנה על ידי מומחי ניתוח הנתונים החשבונאים שלנו, כדי לתמוך ולהגיע לתוצאות אשר ישקפו את הנזק בפועל.

בעזרת הצגת נתונים גרפית ניתן להסביר את הפרטים הטכניים המורכבים לבעלי עניין מרובים.

תמצות של פסקאות ארוכות בעזרת תרשים או גרף תמציתי המציג נושאים מורכבים ורבי-פנים יסייע לצדדים להבין במהירות את נושאי ראשי הנזק, וכך לתמוך בקבלת החלטות יעילה ומושכלת.

בנוסף, הדמיית הכיסויים והנחות בניהול התביעה מגבירה את השקיפות ואף מסייעת בניהול הציפיות של בעלי העניין.

 

לדוגמה, בעת ניתוח התביעה, איור מס' 1 אפשר לנו להדגים את החלק הסיכון באובדן התוצאתי למול הגלת עלויות שיקום הנזקים וזאת למול סעיפי הפוליסה והכיסויים הרלוונטיים.

 

איור1: הרכב התביעה

 

הניתוח המפורט שלנו לאחר מכן הראה את העלייה בעלויות השיקום למול הנזה תוצאתי שעלול להיגרם לאורך כל תקופת שיקום הנזק.

איור 2 מציג את  הנזק התוצאתי למול העליה בעלות העבודה, הוצאות נוספות, הוצאות נחסכות והעלות של תיקונים זמניים.

כלי עזר זה מסייע להדגיש בפני בעלי העניין כי כוחות השוק השוררים, והנזק הפיסי שנגרם, השפיעו במידה רבה יותר על הנזק שנגרם מהפסקת הייצור, היינו מאובדן הרווחים. עוד הוא מדגים כי ככל שהתביעה התקדמה, העלויות של ההוצאות המוגברות הפכו להיות הגורם הדומיננטי בעלויות הנזקים.

המחשת מגמות אלו מאפשרת להבין באופן מעמיק יותר את הגורמים המשפיעים ביותר על הנזק ומדגישים לבעלי העניין את התחומים הדורשים ניתוח וטיפול מפורט יותר.

 

איור2: ניתוח של אובדן תוצאתי

 

חברת ZAGUL הישראלית ו-GRS הבריטית משתמשות במומחי ניתוח הנתונים החשבונאיים של GRS כדי לתמוך בהצגת נתונים גרפית לתביעות בישראל. בשוק זה קיים צורך קריטי לנהל את ההבנה של בעלי העניין לאור  המעורבות של מבטחי משנה ורצונם להבין שת משמעויות הנזק ואת הגורמים אשר יכולים לגרום לתחימתו. שימוש יעיל בהצגת נתונים גרפית יכול לגבור על מחסומי שפה, להפחית אי הבנות אפשריות ולהאיץ את פתרון התביעות. היבטים אלו מפחיתים חיכוכים מיותרים בין בעלי העניין השונים בעת ניהול תביעות, ועוזרים להבנה ותאום טוב יותר בין המבטחים המקומיים ומבטחי המשנה.

 


הצגת נתונים גרפית משתמשת בתרשימים ובגרפים כדי להציג, לנתח, להבהיר ולפרש באופן חזותי נתונים מספריים, פונקציות ומערכי איכות אחרים.
דילוג לתוכן