X

סקרים לצורכי הערכת סיכונים

מהם סקרים לצורכי הערכת סיכונים, במה הם שונים מסוגי הסקרים האחרים ומהי חשיבותם?

 

בשני המאמרים הקודמים בסדרה, הסברנו בכלליות מהן הערכות שווי (סקרים) ופירטנו בהרחבה על הערכות שווי לצורכי ביטוח והערכות שווי לפני פעולות עסקיות משמעותיות – שני סוגי סקרים שמיועדים בעיקר לבעלי העסקים עצמם/למי שמייצג אותם (רואי חשבון, עורכי דין וכדומה). במאמר הזה נתמקד בסוג נוסף של סקרים, שבשונה מקודמיהם מיועד בעיקר לחברות ביטוח: סקרים לצורכי הערכת סיכונים!

 

מהם סקרים לצורכי הערכת סיכונים ומהי חשיבותם?

סקרים לצורכי הערכת סיכונים הם כאמור הסוג השלישי של הערכות השווי, שמיועד בעיקר לחברות ביטוח המעוניינות לקבל תמונת מצב רחבה ומדויקת של הערכת הסיכונים באשר לפרויקטים הקבלניים הגדולים שאותם היא התבקשה לבטח (פרויקט חדש, מפעל, בית עסק וכדומה), לפני עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות.

 

כדי להבין את החשיבות הרבה שיש לסקרים אלו צריך לזכור כי כאשר יזם נדלן מעוניין להתחיל בבנייה של פרויקט גדול, בשווי של עשרות או מאות מיליוני שקלים, עליו לבטח את הפרויקט באחת מחברות הביטוח בישראל. חברת הביטוח מצידה מעוניינת (ובצדק) לדעת מה היא בדיוק מבטחת – באיזה פרויקט מדובר, מהם הסיכונים שהיא לוקחת, ומה (אם יש) ניתן/צריך לעשות כדי להקטין את הסיכונים השונים. כאן נכנס לתמונה עורך הסקר שתפקידו לבחון את כל ההיבטים של הפרויקט ולתת לחברת הביטוח דו"ח מפורט באשר לסוג הפרויקט, הסיכונים הרלוונטיים לפרויקט והאמצעים שאותם מומלץ לה (לחברת הביטוח) לדרוש מהמבוטח.

 

לצורך הדוגמה:

נניח שחברת הביטוח מקבלת פנייה מקבלן, בבקשה לבטח פרויקט עתידי חדש בשווי של 50 מיליון שקלים. כדי לדעת האם כדאי לה לקחת את הסיכון (כולו או חלקו), מבקשת חברת הביטוח מעורך הסקר להעריך עבורה את הסיכונים השונים באותו פרויקט – האם היא צריכה לבטח שטח אדמה שעליו ייבנה מגדל של 30 קומות, או שטח אדמה שעליו ייבנה מפעל חד קומתי? האם הפרויקט נמצא בעיר או בשטח פתוח שבו יש לדוגמה סיכון גדול יותר לפריצה או להצפות (שעלולות להיגרם כתוצאה מכך שאין במקום מערכות ניקוז עירוניות)? האם ומהם האמצעים שבהם ניתן לנקוט כדי להקטין את הסיכונים השונים (התניית הביטוח בגידור ובהצבת שומר 24/7 לדוגמה)? וכך הלאה.

 

בשורה התחתונה,

מכיוון שמדובר בפרויקטים ענקיים שמסתכמים בהיקפים כלכליים גדולים מאוד, יש לסקרי הסיכונים חשיבות רבה עבור חברות הביטוח. שכן, ככל שסקר הסיכונים שתקבל חברת הביטוח יהיה מפורט, מקצועי ואמין יותר, כך היא תוכל לקבל תמונה מלאה ונכונה יותר באשר לאופי הפרויקט ולסיכונים הטמונים בו, ולהחליט בהתאם האם לבטח אותו ו/או באילו תנאים.

 

*המידע המובא לעיל אינו בבחינת ייעוץ עסקי, ביטוחי ו/או משפטי.

 

מאמרים קשורים:

כל מה שחשוב לדעת על הערכות שווי (סקרים)

הערכות שווי (סקרים) לצרכי פעולות עסקיות משמעותיות

""
( )

סקרים לצורכי הערכת סיכונים

מהם סקרים לצורכי הערכת סיכונים, במה הם שונים מסוגי הסקרים האחרים ומהי חשיבותם?

 

בשני המאמרים הקודמים בסדרה, הסברנו בכלליות מהן הערכות שווי (סקרים) ופירטנו בהרחבה על הערכות שווי לצורכי ביטוח והערכות שווי לפני פעולות עסקיות משמעותיות – שני סוגי סקרים שמיועדים בעיקר לבעלי העסקים עצמם/למי שמייצג אותם (רואי חשבון, עורכי דין וכדומה). במאמר הזה נתמקד בסוג נוסף של סקרים, שבשונה מקודמיהם מיועד בעיקר לחברות ביטוח: סקרים לצורכי הערכת סיכונים!

 

מהם סקרים לצורכי הערכת סיכונים ומהי חשיבותם?

סקרים לצורכי הערכת סיכונים הם כאמור הסוג השלישי של הערכות השווי, שמיועד בעיקר לחברות ביטוח המעוניינות לקבל תמונת מצב רחבה ומדויקת של הערכת הסיכונים באשר לפרויקטים הקבלניים הגדולים שאותם היא התבקשה לבטח (פרויקט חדש, מפעל, בית עסק וכדומה), לפני עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות.

 

כדי להבין את החשיבות הרבה שיש לסקרים אלו צריך לזכור כי כאשר יזם נדלן מעוניין להתחיל בבנייה של פרויקט גדול, בשווי של עשרות או מאות מיליוני שקלים, עליו לבטח את הפרויקט באחת מחברות הביטוח בישראל. חברת הביטוח מצידה מעוניינת (ובצדק) לדעת מה היא בדיוק מבטחת – באיזה פרויקט מדובר, מהם הסיכונים שהיא לוקחת, ומה (אם יש) ניתן/צריך לעשות כדי להקטין את הסיכונים השונים. כאן נכנס לתמונה עורך הסקר שתפקידו לבחון את כל ההיבטים של הפרויקט ולתת לחברת הביטוח דו"ח מפורט באשר לסוג הפרויקט, הסיכונים הרלוונטיים לפרויקט והאמצעים שאותם מומלץ לה (לחברת הביטוח) לדרוש מהמבוטח.

 

לצורך הדוגמה:

נניח שחברת הביטוח מקבלת פנייה מקבלן, בבקשה לבטח פרויקט עתידי חדש בשווי של 50 מיליון שקלים. כדי לדעת האם כדאי לה לקחת את הסיכון (כולו או חלקו), מבקשת חברת הביטוח מעורך הסקר להעריך עבורה את הסיכונים השונים באותו פרויקט – האם היא צריכה לבטח שטח אדמה שעליו ייבנה מגדל של 30 קומות, או שטח אדמה שעליו ייבנה מפעל חד קומתי? האם הפרויקט נמצא בעיר או בשטח פתוח שבו יש לדוגמה סיכון גדול יותר לפריצה או להצפות (שעלולות להיגרם כתוצאה מכך שאין במקום מערכות ניקוז עירוניות)? האם ומהם האמצעים שבהם ניתן לנקוט כדי להקטין את הסיכונים השונים (התניית הביטוח בגידור ובהצבת שומר 24/7 לדוגמה)? וכך הלאה.

 

בשורה התחתונה,

מכיוון שמדובר בפרויקטים ענקיים שמסתכמים בהיקפים כלכליים גדולים מאוד, יש לסקרי הסיכונים חשיבות רבה עבור חברות הביטוח. שכן, ככל שסקר הסיכונים שתקבל חברת הביטוח יהיה מפורט, מקצועי ואמין יותר, כך היא תוכל לקבל תמונה מלאה ונכונה יותר באשר לאופי הפרויקט ולסיכונים הטמונים בו, ולהחליט בהתאם האם לבטח אותו ו/או באילו תנאים.

 

*המידע המובא לעיל אינו בבחינת ייעוץ עסקי, ביטוחי ו/או משפטי.

 

מאמרים קשורים:

כל מה שחשוב לדעת על הערכות שווי (סקרים)

הערכות שווי (סקרים) לצרכי פעולות עסקיות משמעותיות

דילוג לתוכן